+32 498 31 70 44 cindy@zyn.be

Tarieven

Tarieven psychotherapie:

  • Individueel gesprek           (ca 60 min.) *           70 €
  • Koppelgesprek                    (ca 90 min.) *           110 €
  • Gezinsgesprek                     (ca 90 min.) *           110 €

Tarieven relaxatie- en aandachtsbeoefening:

  • De wandeling                                                         70 €    (prijs per uur; duur in samenspraak)


Let op!

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, denk er dan aan om dit minstens 48u op voorhand door te geven. Dit kan zowel telefonisch als via mail. Bij niet tijdig annuleren, wordt er een beschikbaarheidsvergoeding aangerekend ten bedrage van de helft van het consult.
Bij onverwittigde afwezigheid wordt het volledige tarief aangerekend.

Terugbetaling
Bij psychotherapie aan kinderen en jongeren/jongvolwassenen voorzien een aantal mutualiteiten een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten.
Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen leggen de ziekenfondsen en verzekeringen een aantal criteria vast waaraan de therapeut dient te voldoen. Ik beantwoord aan al deze vereisten. Met De Voorzorg, de Christelijke Mutualiteit en de Liberale Mutualiteit heb ik een individuele overeenkomst voor behandeling van kinderen en jongeren afgesloten.
Belangrijke aanvulling! Per 01-01-2018 hanteren bepaalde mutualiteiten ook gedeeltelijke terugbetaling voor volwassenen. 

Raadpleeg je mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering voor de actuele stand van zaken.