+32 498 31 70 44 cindy@zyn.be

Gezinstherapie

Samenleven in een gezin is een complex gebeuren. Je staat met elkaar in verbinding en vormt een eenheid en daarnaast staat iedereen van het gezin ook in contact met mensen buiten het gezin. In een gezin spelen er dus heel wat invloeden mee. Soms ontstaan er in je gezin zorgen waar je niet zomaar raad mee weet. Dat kunnen zorgen zijn om jullie gezinsfunctioneren, bijvoorbeeld ‘we doen zo weinig samen’ of ‘er is zoveel ruzie in ons gezin’. Maar je kunt je ook zorgen maken over iemand in je gezin: je partner, je kind, je broer, …

Werkwijze:
Bij de start van gezinstherapie nodig ik graag jullie hele gezin uit. Zorgen rond één persoon in het gezin zijn namelijk zorgen van het gezin.
Als de kinderen nog erg jong zijn, kan het wenselijk zijn om jullie als ouders (eerst) alleen te spreken.

In een eerste gesprek luister ik naar hoe ieder lid van jullie gezin kijkt naar de moeilijkheden die er zijn en welke wensen voor verandering iedereen heeft. Ook bekijken we samen wat er al geprobeerd is om de moeilijkheden op te lossen. In jullie verhalen ga ik op zoek naar een gemeenschappelijke deler; wat verbindt jullie, waar willen jullie mee verder en waar willen jullie naartoe. In de praktijk komt het er dus op neer dat ik altijd met jullie als ouders en als gezin zal werken en slechts uitzonderlijk met jullie kind(eren) apart.

Aan het einde van dit eerste gesprek maken we verdere afspraken over aard en frequentie van de therapie. Gebruikelijk is om zo’n 3 a 4 weken tussen afspraken in te laten, om de gesprekken in de therapieruimte hun uitwerking te laten vinden in het dagelijks leven. Wat betreft duurtijd maken we een inschatting, waarbij we minimaal starten met 3 sessies. Een gemiddelde duurtijd voor gezinstherapie is 6-10 afspraken. Tussendoor evalueren we samen hoe onze samenwerking verloopt en of we samen vooruitgang boeken.